Kontaktinformasjon

Xource AS
Ensjøveien 10A, 0655 OSLO

Telefon
+47 989 94 225
E-post
post@xource.no

OUTSOURCING AV DIREKTESALG ER LØNNSOMT

Politikere gjør det før valg, vi gjør det daglig: Vi går dør-til-dør og holder både events og stands. Vi snakker med mennesker på deres hjemmebane om relevante produkter og tjenester. Direktesalg er desidert den korteste veien mellom kjøp og salg; Selger møter kjøper ansikt til ansikt, og presenterer produktet på en konkret og riktig måte. Her oppnås det en unik nærhet i salgssituasjonen.

I forkant av salgskampanjer på stands, events eller door2door legger vi sammen med våre oppdragsgivere en nøye strategi basert på en rekke parametere og mål. Alder, kjønn, geografi, behov, konkurransesituasjon, er bare noen. Deretter velger vi ut selgerne fra vår stab som matcher produktet og målgruppen best. Når selgerne går i felt er det som oppdragsgivers representant, og de er nøye brifet om produktet og kan besvare alle tenkelige spørsmål om både bedriften og produktet de markedsfører.

God butikk

Fokuser på kjernevirksomheten mens vi tar av oss det øvrige.

Full kontroll

Rapporteringer fra vår side gir full kontroll over kostnadene.

Økt omsetning

Økt salg gir igjen økt omsetning uavhengig av kvantitet. Enkelt.

Kartlegging og analyse

Sammen med oppdragsgiver segmenterer vi markedet og sender ut dyktige selgere som best passer til målgruppen etter å ha tatt ulike parameter og målinger til betraktning.

Før vi legger oss ut på et nytt prosjekt går vi grundig gjennom flere ulike parametere og mål sammen med vår oppdragsgiver for å segmentere markedet.


Det er svært viktig at det segmenterte markedet blir veiledet av den riktige staben med selgere for å imøtekomme kundens behov til enhver tid.

- LA OSS SAMMEN TA EN TITT PÅ DINE BEHOV