Kontaktinformasjon

Xource AS
Ensjøveien 10A, 0655 OSLO

Telefon
+47 989 94 225
E-post
post@xource.no

Ivareta dine kunder; det er dyrt å miste dem!

Å hente inn nye kunder koster mer fem ganger så mye som å beholde gamle. I dag er det svært mange som undervurderer viktigheten av å yte god service. Dersom man selger et fysisk produkt, tenker mange at det viktigste er varens fysiske kvaliteter og pris. Selges det en tjeneste er en opptatt av å sørge for at tjenesten imøtekommer kundens behov. Man glemmer at å yte god service er minst like viktig for å ivareta kunden. Det tar en kunde kun noen få sekunder å bytte mening. Vi kan med sikkerhet si at service er viktigere enn pris!

Konsulentselskapet Accenture utførte i 2013 en undersøkelse blant 300 norske sluttkunder. Her kom det frem at omlag 49 % av sluttkundene hadde byttet leverandør grunnet dårlig service. Hele 87 % av disse sluttkundene som byttet leverandør mente at leverandøren kunne ha gjort noe for å unngå oppsigelsen.

Vi yter service til kundene dine

Xource AS oppringer hver og en enkel kunde, innhenter informasjon, besvarer spørsmål og sørger for å ha gitt et profesjonelt og positivt inntrykk før vi legger på røret. På denne måten kan vi kvalitetssikre at enhver kunde som det faktisk selges til forblir en kunde om noen måneder.


Det er mange måter å ivareta kundene sine på. God kundeservice innebærer blant annet at man har fokus på kundenes behov og opplevelser. Kontakt oss, vi ivaretar!

God butikk

Fokuser på kjernevirksomheten mens vi tar av oss det øvrige.

Full kontroll

Rapporteringer fra vår side gir full kontroll over dine kunder.

Øk lønnsomheten

Det koster 5 ganger mindre å beholde sine gamle kunder.

- LA OSS SAMMEN TA EN TITT PÅ DINE BEHOV